Je laten uitbetalen

In principe is iedereen die betaald werk verricht in loondienst bij zijn werkgever. Die werkgever betaalt loon aan zijn werknemer, maar ook loonbelasting en premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. Die loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting, de premies zorgen ervoor dat werknemers een uitkering kunnen krijgen bij werkloosheid (WW) of arbeidsongeschiktheid (WIA).

Optredende muzikanten zijn telkens weer in dienst bij iemand anders. Dat maakt hun boekhouding nogal ingewikkeld. En voor een werkgever die regelmatig muzikanten laat optreden betekent is die loonadministratie een enorme klus. Daarom wordt in de praktijk op verschillende manieren de loondienst omzeild. Dat kan op drie manieren:

  • Bij een gage lager dan 163 euro per bandlid wordt er gebruik gemaakt van de kleinevergoedingsregeling. De gage wordt dan gezien als een onkostenvergoeding. Daarover behoeft de werkgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af te dragen. Om gebruik te maken van deze regeling vul je een zogenaamde gageverklaring in, waarop je aangeeft wat je hebt verdiend en wat daarvan mag worden gezien als een vergoeding voor gemaakte onkosten. Onder de 163 euro mag je de volledige gage als onkosten opvoeren.
  • Bij een gage hoger dan 163 euro per bandlid laten de muzikanten hun gage verlonen  door iemand met een inhoudingsplichtigeverklaring. Dat kan een payrollonderneming zijn, maar ook het boekingskantoor of de boekhouder van de artiest. Die int de bruto gage en neemt dan de rol van de werkgever over en draagt over alle inkomsten de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af. Dat maakt hun boekhouding veel overzichtelijker. En neemt de administratieve last weg van de werkgever.
  • Er zijn ook muzikanten die ervoor kiezen zelfstandig ondernemer te worden. Die treden niet in loondienst maar sturen vanuit hun bedrijf een factuur met de gage plus de verschuldigde BTW. Ondernemers rekenen aan het eind van jaar met de Belastingdienst af in de vorm van inkomstenbelasting. Zij hebben echter geen recht op WW, WIA of een andere volksverzekering.

Zolang jij optreedt voor lage gages, is het prima om gebruik te maken van de kleinevergoedingsregeling. Houd wel rekening met de regel dat je slechts één keer per dag onkosten opvoeren. Treedt je regelmatig op of zijn je gages hoger dan 163 euro per persoon, dan moet je een keuze maken tussen in je laten verlonen of zelfstandig ondernemer worden. Speel je in loondienst dan heb je, als je eenmaal voldoende arbeidsverleden hebt opgebouwd, in mindere tijden recht op WW of WIA. Nadeel is dat een flink deel van de bruto gage naar de fiscus gaat en dat je dus netto niet zo heel veel overhoudt.

Een zelfstandig ondernemer heeft geen recht op die sociale zekerheid, maar heeft wel weer verschillende fiscale voordelen. Door de startersaftrek, zelfstandigenaftrek, investeringsaftrek en de belastingvrije opbouw van een oudedagsreserve betaalt een ondernemer veel minder inkomstenbelasting en premies. De bedoeling is dat die ondernemer met dat fiscale voordeel zichzelf verzekert tegen mindere tijden, maar in de praktijk schiet dat er vaak bij in.