Artiestenregeling

Mensen die in loondienst werken mogen nauwelijks onkosten aftrekken. Optredende muzikanten maken veel onkosten. Daarom heeft de overheid voor muzikanten de artiestenregeling bedacht. Die houdt in dat artiesten toch een deel van hun onkosten aftrekken van hun gages. Daarvoor moet je vooraf bij de Belastingdienst een kostenvergoedingsbeschikking aanvragen.

In je aanvraag maak je een begroting van je inkomsten en kosten. Dat kan voor één optreden, maar ook voor een periode van een week of een maand, of een hele tournee. De belastingdienst baseert op deze begroting het deel van de gage dat je als onkostenvergoeding mag aanmerken. Het gebruiken van de kostenvergoedingsbeschikking sluit de toepassing van de kleinevergoedingsregeling uit.

Onderdeel van de artiestenregeling is ook dat van muzikanten de reis- en verblijfskosten (met uitzondering van het gebruik van eigen vervoer)n niet worden belast. Je geeft degene die jouw gage verloont de bonnen van het restaurant onderweg e.d., zodat die buiten de verloning gehouden kan worden. Reizen met je eigen auto moet je opnemen in de begroting voor de kostenvergoedingsbeschikking. Hier mag je 0,19 euro per kilometer voor opvoeren.