Zelfstandig ondernemer

Veel beroepsmuzikanten zijn zelfstandig ondernemer. Je kunt dan veel kosten opvoeren als aftrekposten, je kunt van alle beroepskosten de btw aftrekken en je komt in aanmerking voor diverse fiscale voordelen.

Om voor de inkomstenbelasting als zelfstandig ondernemer te worden gezien, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Minstens 1225 uur per jaar aan je onderneming besteden. Uren die je besteedt aan repeteren, reizen naar een optreden, het doen van je administratie tellen allemaal mee. Maar let op: de belastingdienst accepteert geen schattingen achteraf. Houd daarom de indirecte uren heel goed bij.
  • Je moet persoonlijk ondernemen en een ondernemersrisico lopen. Als muzikant voldoe je daar al snel aan: je doet immers investeringen en je bent zelf verantwoordelijk dat je opdrachtgevers betalen.
  • Je moet voldoende, verschillende opdrachtgevers hebben: minstens drie opdrachtgevers is vereist en je mag niet meer dan 80% van je tijd bij één opdrachtgever werken. Doorgaans is dat voor optredende muzikanten geen probleem. Die spelen in verschillende zalen.  
  • Je voert zelfstandig de werkzaamheden uit.
  • Je moet winst maken of het vooruitzicht hebben dat je winst gaat maken.

Met het voldoen aan deze voorwaarden ben je er nog niet. Belangrijk is dat je ook voor de loonbelasting wordt erkend als zelfstandig ondernemer. Met ingang van mei 2016 is de VAR-verklaring verdwenen. In plaats daarvan zijn er per sector modelovereenkomsten

Als zelfstandig ondernemer stuur je je klanten een factuur met daarop een bedrag plus btw. Voor lesgeven aan volwassenen, geluidsverhuur en andere diensten is dat 21%, voor optreden is het tarief 6%. Componeren en lesgeven aan leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van btw. In de verrekening met de Belastingdienst mag je vervolgens de door jou betaalde btw daarvan aftrekken.

Om btw te mogen heffen heb je een btw-nummer nodig. Ook daarvoor beoordeelt de Belastingdienst weer apart jouw zelfstandig ondernemerschap. De regels hiervoor zijn veel ruimer. Zodra je zelfstandig werkt en inkomsten verwerft, krijg je al een btw-nummer. De ureneis, verschillende opdrachtgevers hebben en winst maken spelen daarin geen rol. Het hebben van een btw-nummer op zich biedt dus geen enkele garantie dat je in aanmerking komt voor de fiscale voordelen van het ondernemerschap en houdt je ook niet buiten de loonbelasting.