Rechtsvormen

Begin je een bedrijf, dan moet je een rechtsvorm kiezen. De rechtsvorm bepaalt onder andere de aansprakelijkheid voor schulden van je onderneming en de belastingverplichtingen.

Er zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent je met je privévermogen aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Dit is bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid meestal niet het geval.