Andere rechtsvormen

In de popmuziek kom je de eenmanszaak, de VOF, de stichting en de BV het meest tegen. Er zijn echter nog andere rechtsvormen, denk aan de commanditaire vennootschap en de vereniging. Als bijvoorbeeld één of meerdere bandleden een uitkering hebben die niet in gevaar mag komen, of er een financier op de achtergrond is, dan komen dat soort rechtsvormen in beeld. De Kamer van Koophandel of de notaris kunnen je hierin adviseren.