Wat is een rechtspersoon?

Bij het inschrijven bij de KvK moet je aangeven in welke rechtsvorm je dat wilt doen. Daarmee geef je aan hoe de aansprakelijkheid is geregeld.

Bij het kiezen van de rechtsvorm is de eerste vraag of het al of niet een juridische rechtspersoon moet zijn. Bij een natuurlijke persoon (eenmanszaak, vennootschap onder firma) is die zelf aansprakelijk voor zijn handelen en eventuele schulden.

Een rechtspersoon (vereniging, stichting, BV) is juridisch zelfstandig en is die aansprakelijk overgedragen op de rechtsvorm. Gaat de BV failliet, dan zijn de aandeelhouders alleen het geïnvesteerde bedrag kwijt en niet hun hele vermogen. Overigens is dat betrekkelijk: als de bestuurders van die BV hebben gefraudeerd, dan zijn ze wel degelijk ook zelf aansprakelijk.