Vennootschap Onder Firma

Start je een onderneming met een of meer ondernemers, dan kom je uit bij een Vennootschap Onder Firma (VOF). Alle ondernemers brengen iets in bij een VOF, in de vorm van geld, arbeid of goederen. Er is geen minimumkapitaal nodig voor het oprichten van een VOF. Net als bij een eenmanszaak ben je als eigenaar volledig verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Een VOF moet je inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Als vennoot betaal je inkomstenbelasting over jouw gedeelte van de winst. Voor de belasting ben je ondernemer. Voldoe je aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan het zijn van ondernemer, dan kun je gebruik maken van fiscale voordelen en regelingen voor ondernemers. Voor de BTW is de VOF als geheel ondernemer.

Maak voor je de VOF start goede afspraken met je vennoten en stel bijvoorbeeld een vennootschapscontract op. Een dergelijk contract is niet verplicht, maar wel handig. Denk na hoe je de zaken regelt als iemand uit de VOF wil stappen of wat je doet bij zakelijke schulden. Je kunt moeilijke kwesties beter bespreken als het nog goed gaat en de bijbehorende afspraken vastleggen.

Als je in je vennootschapscontract afspreekt tot welk bedrag je vennoten contracten namens de VOF mogen aangaan en deze beperking van de tekenbevoegdheid inschrijft in het Handelsregister, dan geldt deze beperking ook tegenover derden. Je vennoten weten voor welke bedragen ze mogen tekenen en zakenpartners kunnen dit controleren in het Handelsregister. Als een onbevoegde vennoot nu een contract afsluit, dan is niet de VOF, maar de vennoot zelf aansprakelijk. Handig dus.

Meer weten? Check het Startersinformatiecentrum.