Plagiaat

Plagiaat is het overnemen van originele elementen (melodie, akkoorden of bijvoorbeeld tekst) uit een nummer zonder dat je toestemming hebt of credits geeft aan de originele auteur. Met originele elementen worden melodie, akkoorden of tekst bedoeld en het maakt niet uit hoe lang dat element is. Maar ook het gebruik van andermans werk zonder juiste bronvermelding is plagiaat.

Plagiaat is strafbaar op het moment dat je het auteursrecht schendt: wanneer het origineel wordt beschermd door het auteursrecht, er duidelijke overeenkomsten bestaan tussen de twee werken en deze niet toevallig zijn, er exclusieve rechten van de auteur of componist worden geschonden en je geen toestemming van de rechthebbende hebt om het muziekstuk te gebruiken.

Lukt het je niet om toestemming van de rechthebbenden te krijgen, ben je van mening dat jouw muziek wordt geplagieerd en kom je in een conflictsituatie terecht, dan is het uiteindelijk aan de rechter om een beslissing te nemen. Buma kan je niet beschermen tegen plagiaat, maar je kunt via Buma wel aantonen dat jij de eerste was die het werk heeft geüpload. En als lid van Buma kun je een beroep doen op de Vaste Commissie Plagiaatgeschillen. De commissie bestaat uit muziekexperts of juristen. Zij oordelen over plagiaatgeschillen, maar het advies is niet-bindend. Zijn de betrokken partijen het niet eens met het oordeel van de commissie, dan kunnen zij alsnog naar de rechter stappen. Wel is het advies bepalend voor de uitbetaling van de auteursrechten, totdat de rechter anders beslist.

Buma/Stemra: hoe bescherm ik mijn muziek? 
De meest gecoverde nummers allertijden. 
Pim van de Werken: is het plagiaat om een melodie te gebruiken die op een bestaande melodie lijkt? 
www.auteursrecht.nl
De Volkskrant: Jury gaat beslissen over copyrightzaak Stairway to Heaven