Sena

Sena is de belangenorganisatie voor uitvoerende muzikanten. Heb je meegespeeld op een opname en wordt die afgespeeld in het openbaar, dan heb je recht op een vergoeding van Sena. Voor Sena ben je dan een “maker van muziek”. Je moet wel aangesloten zijn bij Sena en je repetoire hebben aangemeld om die vergoeding te ontvangen. Sena ontvangt op haar beurt geldt van alle organisaties en ondernemingen die in het openbaar muziek willen laten horen. Het lidmaatschap van Sena is gratis.

Sena keert alleen uit onder een aantal voorwaarden:

  • De opname mag op het moment van gebruik niet langer dan vijftig jaar geleden zijn uitgebracht
  • De opname moet zijn gebruikt na 1 juli 1993 – het moment dat de Wet op de naburige rechten in werking trad.
  • De oorspronkelijke producent van de geluidsopname moet zijn gevestigd in een land binnen de EU, EER of in een land daarbuiten dat de Conventie van Rome heeft geratificeerd.