Sponsoring, crowdfunding, subsidies

Wie een plaat wil uitbrengen of bijvoorbeeld wil touren in het buitenland moet op zoek naar financiering. Dat kan in de vorm van sponsoring, crowdfunding of wellicht door middel van een subsidie. En wat is het verschil tussen sponsoring, endorsements en fondsenwerving. Wat is wat en wanneer is welke vorm van financiering bruikbaar?