Sponsoring vs fondsenwerving

Bij fondsenwerving is het maatschappelijk of artistiek belang de reden om geld te geven. Terwijl bij sponsoring is het belang van de sponsor een commercieel belang. Het uitgeven van geld is bij sponsoring niet een doel op zich: sponsoring kan verschillende vormen aannemen.