Sena Muziekproductiefonds

Muzikanten die in eigen beheer een plaat willen uitbrengen kunnen bij het Sena Muziekproductiefonds een aanvraag doen voor een financiele bijdrage. Die bijdrage is bedoeld om de studio-opnamen te bekostigen. Het geld dat je krijgt toegekend bestaat voor tweederde uit een gift en voor eenderde uit een renteloze lening. Per aanvraag is maximaal 5.000 euro beschikbaar. Je krijgt maximaal de helft van de kosten gesubsidieerd. Er zijn meerdere aanvraagrondes per jaar. Check de site van Sena voor de data.

Let op: je moet je aanvraag minimaal drie maanden voor de start van de opnames hebben ingediend.

Meer informatie op de site van Sena
Lees de voorwaarden,