Tips voor je aanvraag

  • Begin op tijd! En lever je aanvraag ruim voor de deadline in. Dikke kans dat de subsidiegever je de kans geeft je aanvraag te verbeteren als deze niet voldoet aan de eisen die worden gesteld.
  • Check goed bij wie je subsidie aanvraagt. Je kunt altijd vrij eenvoudig terugvinden welke subsidies in het verleden zijn toegekend. En daarmee kun je checken of jouw aanvraag kans maakt om gehonoreerd te worden door de verstrekker.
  • Vraag je subsidie aan voor je begint met het project. De kans is heel klein dat een subsidie wordt toegekend aan een project dat al is gestart.
  • De meeste subsidiegevers hebben procedures en voorwaarden. Ook zijn er vaak voorgedrukte formulieren. Alle extra informatie die je geeft kan helpen bij het verkrijgen van een subsidie, maar houd je wel aan de procedure.
  • Schrijf een goed plan en laat het lezen door iemand anders, al is het alleen maar spelfouten er uit te halen. Vaak wil een subsidiegever een plan van aanpak, een beschrijving van het project, doel en risico’s, een communicatieplan, een begroting en planning zien.
  • Persoonlijk contact is alles, dus probeer een gesprek te krijgen. Je kunt een gesprek vooraf proberen te krijgen om de voorwaarden uitgelegd te krijgen. Maar word je afgewezen, dan kun je in een gesprek op zijn minst te horen krijgen waarom en heel misschien de afwijzing ombuigen in een toewijzing.